Demonstrate your ability to manifest reality.

- Dr. Chérie Carter-Scott, MCC


Medical Coaching Institute

Medische Coaching in Santa Barbara, CA, VS!
Begint 1 juni 2016 = Online component
17 – 21 oktober 2016 = Persoonlijke training

Wat is Medische Coaching?

Medische Coaching is een uniek, emotioneel en mentaal coachingsproces. Het ondersteunt individuen niet alleen in het omgaan met een crisis of medische aandoening, maar helpt ook bij het ​​creëren of recreëren van mentaal en emotioneel welzijn als een manier van leven. Het proces stelt klanten in staat om hun eigen mechanismen te ontwikkelen voor de medische verandering in hun leven en het ontwikkelen van kracht, in combinatie met hun eigen zelfontplooiïng. Uiteindelijk is het doel van de medische coaching voor de klant om persoonlijke inzichten te winnen, om vervolgens acties te ondernemen die hen in staat te stellen om te kunnen bloeien en geluk en welzijn te vinden.

Hoe kun je meer te weten komen over de Medische Coaching?

Je kunt je inschrijven voor een van de GRATIS online webinars om meer te weten te komen over de Medische Coaching.

Hier de link naar de voorgestelde data:

http://medical-coaching-institute.com/index.php/en/medical-coaching/introductory-webinars

Hoe kan ik me registeren?

Vul het aanmeldingsformulier in via deze link:

http://medical-coaching-institute.com/index.php/en/how-to-become-a-medical-coach-escort/application-form

Een een-op-een interview met Shiri, een Master Trainer zal gepland worden om verwachtingen helder te krijgen.

Na het interview zal zij jou vertellen hoe je je registratie moet afronden en de betaling kunt regelen.

Download the Medical Coaching Course Syllabus here.


 

Training details:

Medische Coaching Cursus in Santa Barbara, California

De eerste in zijn soort in de VS!

 

Voor meer informatie, neem a.u.b. contact op met  Evelin Kluger-Kadish, opoffice@mci-il.com

 

 

 

MMS Vrouwen in het Leiderschap

MMS Vrouwen in het Leiderschap Programma

Het MMS Vrouwen in het Leiderschap programma is een tweedaags programma, dat doelt op de leiderschap ontwikkelingen van vrouwelijk talent binnen professionele organisaties.

De belangrijkste doelstellingen zijn :

 • Om vrouwelijke leiders de factoren die effect hebben op hun carrière te helpen begrijpen
 • Om op eigen kracht keuzes te maken
 • Om macht en invloed effectiever te gebruiken
 • Om meer zelfvertrouwen te ervaren
 • Om vooroordelen/politiek spel te overwinnen
 • Om de bevoegdheid te krijgen om efficiënter te werken aan zakelijke doelen

De deelnemers van FLP zullen hun programma beëindigen met een Persoonlijk Leiderschap Ontwikkelingsplan die motivaties, ambities en acties omvatten. Om de effectiviteit van het programma veilig te stellen als een follow-up, zullen de deelnemers individueel begeleid worden.

Met het MMS Vrouwelijk Leiderschap Programma biedt de organisatie vrouwelijk talent een unieke en doelgerichte kans om hen te bekrachtigen als leiders. De organisatie zal een groep van vrouwen maken die hebben gekozen voor de organisatie van binnenuit, die gemotiveerd en gefocust zijn en een verschil willen maken.

Voor meer informatie, neem contact op met Lynn U. Stewart, PCC at lynn@themms.com.

Negaholics Seminar

In 1984 was Dr Chérie Carter–Scott’s book Negaholics een NY Times bestseller …. en op TV bij Oprah!

Als je op de Negaholics website klikt kun je alles lezen over het onderzoek dat Dr Chérie Carter–Scott, MCC, heeft gedaan naar ‘Negaholics’, een term die zij bedacht heeft voor negatieve patronen, zie: www.negaholics.com

Het onderzoek gaat onder andere over hoe mensen negatief worden, waarom het negatieve blijft bestaan en hoe je erover heen kunt komen. Je kent wellicht mensen die Negaholic zijn in je persoonlijke of professionele leven, of je bent zelf een Negaholic. Wat het geval ook is, deze site zal je helpen antwoord te krijgen op al je vragen over ”Negaholism”. Het is een geweldige site om te bezoeken en terwijl je op de site bent, kun je de Negaholic quiz doen en zien hoe het met jouw negatieve patronen gesteld is.

Als je meer informatie wilt over het Negaholics programma, neem dan contact op met Lynn U. Stweart, PCC, via lynn@themm.com.

Negaholics seminar in Nederland

Op 6 September 2010 was Dr Chérie Carter–Scott, MCC, in Amsterdam om voor de eerste keer in Nederland haar Negaholics-seminar te presenteren. Dit seminar was een groot succes, zie de foto’s om een indruk te krijgen van het seminar.

Bijbehorende boeken:

MMS Employee Owned Change®

Het populaire MMS programma ‘Employee Owned Change’ (EOC) creëert een blauwdruk die “De Stem van het Volk” vertegenwoordigt en die effectief kan worden ingezet om het veranderingsproces te managen. Werknemers gaan mee in het veranderingsproces, omdat ze betrokken en gehoord zijn en hun suggesties in overweging worden genomen, voordat de veranderingen zijn doorgevoerd. Met het verzamelen van gegevens, de synthese, feedback en het gezamenlijk ontwerp maken we een realiteit van participatief management. EOC is een krachtig programma en een dynamisch instrument dat geïntegreerd ‘change management’ en inspanningen op alle niveaus van de organisatie ondersteunt.

Doel
Het doel van Employee Owned Change is om een teameenheid te creëren, zodat collega’s in teamspirit samenwerken en eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor het veranderingsproces.

Wat is Employee Owned Change?
Een gezonde organisatie is een organisatie met een sterk gevoel van een eigen identiteit en missie, plus de capaciteiten om zich snel en constructief aan te passen aan de veranderingen. Dit type organisatie vertoont onafhankelijkheid, optimisme, onderlinge samenwerking en een hoge mate van verantwoordelijkheid en resultaten.

Acties, gericht op teamontwikkeling, zijn geworteld in de principes van gedragswetenschappen. Deze weerspiegelen een mensgerichte en participatieve aanpak van management en leiderschap. Teamontwikkeling weerspiegelt twee aspecten van de organisatieontwikkeling. Dit zijn:

 • een manier van het managen van veranderingen
 • een manier om menselijke energie te richten op specifieke gewenste resultaten

Het succes van elke teamontwikkeling berust op de fundamentele overtuiging dat in een organisatorische setting, als een vitale organisatie gezond wil blijven of worden, de individuele leden de gelegenheid moeten hebben om te groeien.

Bij het managen van verandering via teamontwikkeling wordt er gewerkt in overleg met de personen die door de veranderingen worden getroffen. Dit bevordert de verantwoordelijkheid van de managers, wat leidt tot creativiteit in het oplossen van problemen. Wat waar is voor individuen, geldt dan ook voor de teams die zij vormen.

Teamontwikkeling is ook praktisch en functioneert als een discipline die energie richt op specifieke doelen. Al beginnen de meeste organisaties doelgericht, de doelstellingen van de groep maken ruimte voor individualistische doelen. Teamontwikkeling erkent dat alle energie vrijwillig moet worden gegeven door individuele managers en medewerkers. De wensen en behoeften van de individuen zijn daarom essentiële input voor de doelstellingen van de groep. Als elk lid zou participeren in het vormen van groepsdoelen en in het algemeen deze doelen zou onderschrijven, dan zou een aanzienlijk deel van zijn/haar energie en de energie van de andere medewerkers, worden aangewend voor een gemeenschappelijk doel.

Teamontwikkeling acties slagen als leiders:

 • zich verbinden met degenen die de gewenste resultaten kunnen beïnvloeden.
 • voorlopige algemene doelstellingen benoemen, die door de gezamenlijke processen zullen worden omgezet in specifieke groepsdoelen.
 • werken aan de verbetering van de kwaliteit van de relaties, waarin managers in plaats van interpersoonlijke conflicten (ik-jij) medewerkers naar samenwerking en een gezonde concurrentie (wij–ons) begeleiden. Om dusdanige organisatieveranderingen te bewerkstelligen, moet open communicatie, het stellen van gezamenlijke doelen en het oplossen van onderlinge problemen/besluitvorming worden gestimuleerd.
 • actieve ‘feedback loops’ bouwen, zodat managers toezicht kunnen hebben op de voortgang van hun organisatie die op weg is naar de verwezenlijking van overeengekomen doelen.
 • een schema volgt, dat de typische concepten van teamontwikkelingen vertegenwoordigt. Terwijl het een “typische” flow van gebeurtenissen vertegenwoordigt, zal elke situatie anders zijn. Dit vraagt om aanpassing en afstemming van acties om de klant-doelen te bereiken.

Employee Owned Change Development Fases

 FASE I – Behoeften Assessment
MMS Change Management Consultant ontmoet elk individu die meedoet aan het project om het volgende te bepalen:

 • Begrip van het programma
 • Mate van willen meedoen met het programma
 • Ervaring met het werken met externe consultants in het verleden
 • Persoonlijke weerstand tegen verandering
 • Extra informatie die het succes of falen van de Employee Owned Change programma kan veroorzaken
 • Deelname aan team projecten

FASE II – Informatie samenbrengen
De individuele vergaderingen worden samengebracht in een Team Building diagnostisch rapport, waarin de inzet voor Team Building wordt geïllustreerd. De volgende informatie is verzameld ter beoordeling:

 • Doelstellingen voor het Employee Owned Change programma
 • Kernpunten
 • Probleempunten
 • Probleem leden
 • Relevante geschiedenis
 • Onderzoeksinformatie die relevant is voor Fase I
 • Artikelen / boeken / modellen / achtergrondinformatie

FASE III – Planningsbijeenkomst
De kerngroep spreekt met één of twee MMS Consultants af om het Team Building Project te plannen. Informatie uit fase II wordt gepresenteerd met de opdracht:

 • Identificeer en definieer rollen
 • Bouw een relatie op met de kerngroep
 • Beoordeel het mission statement en/of de doelen
 • Wees het eens over het doel van het project
 • Kies de doelstellingen van het project
 • Wijs taken toe
 • Coördineer groepsopdrachten
 • Bespreek informatie uit afzonderlijke vergaderingen anoniem
 • Los problemen op rondom het meedoen van de belangrijkste leden
 • Onderhandel over oplossingen op een positieve manier
 • Stel vragen over het project
 • Wees eensgezind over de probleemgebieden
 • Bereik overeenstemming over het programma curriculum
 • Prioriteer kwesties die besproken moeten worden
 • Kies een leider of leiders die de definitieve goedkeuring voor de Employee Owned Change curriculum zullen geven

FASE IV – Onderzoek en ontwikkeling
Het MMS team van ‘change management consultants’ onderzoekt en ontwikkelt het curriculum zoals overeengekomen in Fase III. Films worden bekeken, materialen worden georganiseerd, informatie wordt verzameld en geproduceerd voor de definitieve goedkeuring door de kerngroep voor de planning.

FASE V – Presentatie van Materialen voor definitieve goedkeuring
Hoewel het curriculum ontwerp in samenwerkingsverband is opgesteld tussen het MMS team en de klant, is een definitieve evaluatie van het curriculum van essentieel belang, zodat er geen verrassingen zullen ontstaan op de Employee Owned Change dag.

FASE VI – Team Building Dag
Dit is de Employee Owned Change dag zoals ontworpen in Fase III. Materialen zijn voorbereid en workshopboeken zijn samengesteld met hand-outs. Een agenda is opgesteld en de doorstroom van de dag berekend. Een normale dag zal duren van 09:00 – 17:00 of 18:00 uurhebben met een pauze voor een drankje in zowel de ochtend als de middag. Er wordt ook tijd gereserveerd voor de lunch.

FASE VII – Debriefing

De kerngroep komt samen met de MMS Consultants om:

 • de Employee Owned Change dag te evalueren
 • vast te stellen hoe het met elk lid van de groep gesteld is
 • de volgende stappen te kiezen
 • individuele coaching of bijeenkomsten te plannen of verdere acties die nodig zijn om het succes van het project te waarborgen

FASE VIII – Problemen oplossen
Een MMS consultant heeft gesprekken met personen die richting of hulp nodig hebben om deel uit te kunnen maken van het team.

 • Fasen 3-8 worden 2, 3, of 4 keer herhaald, afhankelijk van de voltooiïng van de Employee Owned Change doelen.
 • MMS consultants werken in tweetallen om samenwerking, succesvolle interactie en communicatie vorm te kunnen geven.

Geïnteresseerd om uw medewerkers de Employee Owned Change training aan te bieden? Neem contact op met ons kantoor via email: office@themms.com of telefoon: 06-42540007.

Self Empowering Series

De Self Empowering Series (SES) is een programma om jezelf te sterken in het ervaren van jezelf en het zichtbaar maken en manifesteren van kracht in je leven. Het over zes weken verspreidde seminar concentreert zich op je persoonlijke empowerment en de tastbare resultaten die je wilt realiseren in ieder gebied van je leven. De deelnemers formuleren doelstellingen die helpen om hun dromen in vervulling te brengen. Zij doen dit in een veilige omgeving, waarin ze oude patronen kunnen doorbreken en nieuw gedrag kunnen ervaren.

De Self Empowering Series is een programma dat op zichzelf staat. En het is ontworpen als een vervolg op de Inner Negotiation Workshop (INW): om de stappen van de INW in je dagelijkse leven in de praktijk te brengen en om volgende stappen te zetten op je pad van persoonlijke groei. De SES bestaat uit zes avonden en een volledige dag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy van Leusen via email adres: wendy@zonzijn.nu.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and upcoming programs.

You have Successfully Subscribed!