Demonstrate your ability to manifest reality.

- Dr. Chérie Carter-Scott, MCC


Kwaliteit en Integriteit

Kwaliteit en integriteit

De MMSWI hanteert een ethische code voor al haar deelnemers en trainers

 

 

MMSWI is ICF geaccrediteerd voor haar Coach Training, wat betekent dat deelnemers aan de MMS training ICF gecertificeerd kunnen worden. Dit is een internationaal geaccepteerde coaching standaard. MMSWI handhaaft deze standaarden in al programma’s en bedrijfsuitvoering

 

MMSWI biedt deelnemers de gelegenheid om tijdens de MMS Coach Training ook de ICF certificering te behalen.De ICF heeft een internationaal geaccepteerde certificeringsprocedureontwikkeld. Hierdoor voldoen alle door ICF gecertificeerde coaches aan hoge eisen.

De ICF kent 3 niveaus van certificering:

    1. Associate Certified Coach (ACC)
    2. Professional Certified Coach (PCC)
    3. Master Certified Coach (MCC)

 

Ondanks alle zorgvuldigheid die MMS coaches in hun werk betrachten, kan het gebeuren dat een client een klacht wil indienen. Om een zo objectief mogelijke afhandeling van klachten te waarborgen, heeft MMSWI een klachtenregeling opgesteld. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij de MMS office (adres.) t.a.v. de Klachtencommissie.

Heb je vragen over de klachtenprocedure of zou je graag bemiddeling willen dan kun je contact opnemen met de MMS office.Een lid van de klachtencommissie zal daarna contact opnemen.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and upcoming programs.

You have Successfully Subscribed!