Demonstrate your ability to manifest reality.

- Dr. Chérie Carter-Scott, MCC


Organisatie

Bekijk “the Untold Story” van MMS

 

The MMS Worldwide Institute BV is een pionier op het gebied van menselijke ontwikkeling. MMS heeft meer dan 40 jaar ervaring en succes in het opleiden van coaches, het begeleiden van veranderingsprojecten, het begeleiden van Fortune 500 bedrijven en het coachen van managers en werknemers naar succesvolle carrières. Gelanceerd in Amerika in 1974, vervolgens in 1988 in Nederland en in 2012 in Thailand, Azië, heeft MMS aangetoond visie, standvastigheid, professionaliteit, integriteit en een diepgaande ”holistische” benadering te hebben van de mens en zijn ontwikkeling. In al deze 40 jaar heeft MMS wereldwijd multiculturele coaching activiteiten uitgevoerd en professionele ontwikkelingsprogramma’s geleid voor CEO’s, managers, coaches, werknemers en in het algemeen voor mensen die wie zij zijn, willen afstemmen met wat zij doen.

Als een echt pioniersbedrijf in het opleiden van coaches, is MMS in staat geweest om voorop te blijven lopen en heeft zij haar integriteit kunnen behouden. Tevens heeft MMS technologie kunnen integreren in de vereiste interpersoonlijke vaardigheden.

MMS heeft de volgende kernwaarden: integriteit, eerlijkheid, respect, authenticiteit, samenwerking, vertrouwen, bereidheid, keuze, communicatie, verantwoordelijkheid, gemeenschap, kwaliteit en verantwoording. We moedigen deze principes aan; wij leren anderen hoe zij deze kwaliteiten kunnen belichamen en wij nemen de leiding door het juiste voorbeeld te geven.

Wij zijn trots op onze pioniersgeschiedenis en we zijn enthousiast over de onbegrensde mogelijkheden voor de toekomst! Wij nodigen jou van harte uit ​​om deel te nemen aan het creëren van een gelukkige, harmonieuze, functionele en vervulling gevende wereld voor ons, onze kinderen en de komende generaties!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and upcoming programs.

You have Successfully Subscribed!