Demonstrate your ability to manifest reality.

- Dr. Chérie Carter-Scott, MCC


Self Empowering Series

De Self Empowering Series (SES) is een programma om jezelf te sterken in het ervaren van jezelf en het zichtbaar maken en manifesteren van kracht in je leven. Het over zes weken verspreidde seminar concentreert zich op je persoonlijke empowerment en de tastbare resultaten die je wilt realiseren in ieder gebied van je leven. De deelnemers formuleren doelstellingen die helpen om hun dromen in vervulling te brengen. Zij doen dit in een veilige omgeving, waarin ze oude patronen kunnen doorbreken en nieuw gedrag kunnen ervaren.

De Self Empowering Series is een programma dat op zichzelf staat. En het is ontworpen als een vervolg op de Inner Negotiation Workshop (INW): om de stappen van de INW in je dagelijkse leven in de praktijk te brengen en om volgende stappen te zetten op je pad van persoonlijke groei. De SES bestaat uit zes avonden en een volledige dag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy van Leusen via email adres: wendy@zonzijn.nu.

Leave a Reply

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and upcoming programs.

You have Successfully Subscribed!